كتاب  مسائل زناشویی  روان شناسی   تغذیه وبهداشت  پزشکی  اینترنت وكامپیوتر

مقالات تاریخی

 گنجینه سخن بزرگان مقالات اجتماعی  مقالات سیاسی دانلود پاورپوینت

دانلودمجموعه پاورپوینت2

دانلود پاور پوینت مادر

دانلود پاور پوینت :قدر بزرگان

دانلود پاور پوینت :امنیت در کار

دانلود اسلاید .:سوئیس

پاور پوینت دنیا از نگاه ناسا

دانلود پاور پوینت زیبا : كشوراسپانیا

جاده ای در بولیوی (Road of Death)

پاورپوینت : عکس های دیدنی

پاور پوینت دنیا از نگاه ناسا

کلیپ پاورپوینت : زندگی را نخواهیم فهمید

دانلود پاور پوینت .پیام آب :آزمایش یک دانشمند ژاپنی روی مولکول های آب

دانلود پاورپوینت : روش های لذت بردن از زندگی

دانلود پاورپوینت عکس های شگفت انگیز

خدا گفت نه

http://ftpnews.um.ac.ir/parameters/ftpnews/userfiles/PPS/88.11/I_asked_God%20Persian.pps


  روی لینك ها كلیك كنید

پاور پوینت:گذر عمر

http://ftpnews.um.ac.ir/parameters/ftpnews/userfiles/PPS/88.11/Life.pps


پاور پوینت:عكس های دوره ی قاجار

http://ftpnews.um.ac.ir/parameters/ftpnews/userfiles/PPS/88.11/old%20pic.pps


پاور پوینت:پیش داوری

http://ftpnews.um.ac.ir/parameters/ftpnews/userfiles/PPS/88.11/PISH%20DAVARI.pps


پاور پوینت:راز خوشبختی

http://ftpnews.um.ac.ir/parameters/ftpnews/userfiles/PPS/88.11/secret.pps


پاور پوینت:تهران قدیم

http://ftpnews.um.ac.ir/parameters/ftpnews/userfiles/PPS/88.11/TehranGhadim.pps


پاور پوینت:كتاب فارسی دوم دبستان

http://ftpnews.um.ac.ir/parameters/ftpnews/userfiles/PPS/88.11/farsi-1339.pps


 پاور پوینت:خوشبختی

http://ftpnews.um.ac.ir/parameters/ftpnews/userfiles/PPS/88.11/happy.pps


 پاور پوینت:معجزه ی حیات:

http://ftpnews.um.ac.ir/parameters/ftpnews/userfiles/ppt/88.11/TheMiracleOfLife.ppt


 پاور پوینت:تست هوش

http://ftpnews.um.ac.ir/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1081&mode=thread&order=0&thold=0


 پاور پوینت:مادر

http://ftpnews.um.ac.ir/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1090&mode=thread&order=0&thold=0


طبیعت زیباست

http://ftpnews.um.ac.ir/parameters/ftpnews/userfiles/PPS/88.11/beautiful-

پاورپوینت : نجات از مرگ